Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Ֆինանսական հաշվետվություններ

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


2018թ. 1-ին եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն սոցիալական փաթեթից օգտվողների թվի և հատկացված գումարի, ինչպես նաև առանձին աշխատողների թարմացված թվի վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն հիմնարկի կատարված բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն հիմնարկի կատարված բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Օրինակելի ձև Հ-2

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 11, 2018

Օրինակելի ձև Հ-2


Հավելված N1

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 11, 2018