Հաշվետվություն հիմնարկի կատարված բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Օրինակելի ձև Հ-2

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 11, 2018

Օրինակելի ձև Հ-2


Հավելված N1

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 11, 2018


Հավելված N2

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 11, 2018


Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 11, 2018


Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 11, 2018


Posted by: | Posted on: Հուլիսի 9, 2018

Սովորողների թիվը՝ ըստ դասարանների և առկա թափուր տեղերը


Posted by: | Posted on: Հուլիսի 9, 2018

Հայտարարություն


Լիցենզիա

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 4, 2018

Լիցենզիա


Հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 26, 2018