Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ի դրամական միջոցների հոսքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Ծրագրային ցուցանիշներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Ֆինանսական հաշվետվություններ

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


2018թ. 1-ին եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն սոցիալական փաթեթից օգտվողների թվի և հատկացված գումարի, ինչպես նաև առանձին աշխատողների թարմացված թվի վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն հիմնարկի կատարված բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018


Հաշվետվություն հիմնարկի կատարված բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 12, 2018